Impresum

Tags: Pravni status

Пословно име: Privredno društvo Art & Logic doo Leskovac
Скраћено пословно име: Art & Logic doo
Пословно седиште: Цара Душана 4, стан 2, Лесковац, Србија
Број и назив поште: 16000 Лесковац
Регистарски број/Матични број: 21215902
ПИБ додељен од Пореске Управе РС: 109642202
Претежна делатност: 6201 - Рачунарско програмирање
Телефон 1: +381 (0)16 258423
Телефон 2: +381 (0)62 388617
Текући рачун: 170-003002956400008