Contents tagged with Cenovnik

 • Cenovnik - IIS, SQL Server, SQL Server RS

  Tags: Cenovnik, IIS, SQL Server

  IIS, SQL Server, SQL Server RS - Paketi Podrške.

  Sve cene su date u valuti EUR, a obračunski kurs je srednji kurs NBS na dan fakturisanja.

  Usluge administriranja se naplać … more

 • Cenovnik - Microsoft Dynamics CRM

  Tags: Cenovnik, Microsoft Dynamics CRM

  Microsoft Dynamics CRM - Paketi Podrške.

  Sve cene su date u valuti EUR, a obračunski kurs je srednji kurs NBS na dan fakturisanja.

  Usluge administriranja se naplaćuju … more

 • Cenovnik - Office 365, Share Point Online

  Tags: Cenovnik, Office 365, Share Point

  Office 365, Share Point Online - Paketi Podrške.

  Sve cene su date u valuti EUR, a obračunski kurs je srednji kurs NBS na dan fakturisanja.

  Usluge administriranja se naplać … more