Contents tagged with Office 365

  • Cenovnik - Office 365, Share Point Online

    Tags: Cenovnik, Office 365, Share Point

    Office 365, Share Point Online - Paketi Podrške.

    Sve cene su date u valuti EUR, a obračunski kurs je srednji kurs NBS na dan fakturisanja.

    Usluge administriranja se naplać … more