Aishaudio.com je dobio opciju za pretraživanje "My Library".

Tags: Internet Prezentacije, Web Aplikacije

Korisnici sajta AishAudio.com sada mogu da pretražuju predavanja koja su kupili ili dobili na poklon i koja se nalaze u delu sajta "My Library".

 

Web aplikacina aishaudio.com, sada ima opciju za pretraživanje my library