Doneta odluka o povećanju kapitala

Tags: Poslovanje

Doneta je odluka o povećanju osnovnog kapitala privrednog društva  Art & Logic d.o.o.

Osnovni kapital će biti uvećan za 134.745,06 RSD. Kapital je iz poslovne dobiti preduzeća ostvarene tokom 2016 godine.

Svrha uvećanja kapitala je poboljšanje likvidnosti.