Novi način ažuriranja aplikacija

Tags: Windows Aplikacije

Sve naše aplikacije za Windows operativni sistem sada imaju ClickOnce sistem ažuriranja.

Ažuriranje aplikacija je sada moguće bez intervencije našeg osoblja, a klijent ga može izvršiti kad god on smatra da je to pogodno.