Novi skraperi

Tags: Windows Aplikacije, Scraping, Automatsko prikupljanje podataka, SQL Server, Excel

U predhodnom periodu su završeni skraperi za sajtove:

Skreperi se pokreću u unapred određeno vreme, bez aktivnog učestvovanja korisnika. Podaci se upisuju u SQL Server bazu podataka (koja je hostovana na našem serveru). Rezultati obrade se mogu izvesti u Excel.

Više informacija o skrapovanim sajtovima i korišćenim tehnologijama za pomenute skrapere možete naći na sledećim linkovima (naš websajt na Engleskom jeziku.).

Pregled svih dosada skrapovanih sajtova možete naći ovde (naš websajt na Engleskom jeziku)  

Pregled nekih skrapera možete naći ovde.