Predhodna verzija našeg web sajta je otišla u penziju.

Tags: Internet Prezentacije

Bio je lep ali vrlo težak za održavanje. Nije mogao da bude potpuno prilagodjen mobilnim uređajima i vreme ga je pregazilo.

Zamenjen je novim sistemom koji je potpuno prilagođen zahtevima novog vremena.

Vreme potrebno za održavanje je smanjeno za 70% i za toliko su smanjeni troškovi održavanja.

Nastupilo je "Novo Doba".