Privredno Društvo Art & Logic d.o.o

Tags: Pravni status

Dana 5.8.2016 osnovano je Privredno Društvo Art & Logic d.o.o.

Sve nove aktivnosti će se voditi pod tim imenom.

Agencija SOFTWARE eXPERT će prestati sa radom tokom Avgusta 2016, nakon što ispunimo sve obaveze.