Promena pravnog statusa

Tags: Pravni status

U toku Avgusta ili Septembra "Agencija SOFTWARE eXPERT" će preći u pravni status "Društvo sa Orgraničenom Odgovornošću D.O.O"

Najverovatnije nećemo zadržati postojeće ime, već ćemo usvojiti ime koje odslikava našu novu filozofiju i težnju ka savšenstvu i lepoti.