Promenjen je procesor kreditnih kartica na sajtu aishaudio.com

Tags: Web Aplikacije, Procesiranje Kreditnih Kartica

Naš klijent aishaudio.com je doneo odluku da promeni procesora kreditnih kartica.

Napustili su dosadašnjeg partnera SKIPJACK i odlučili se za eProcessingNetwork.

Naš tim je implementirao sve procedure za:

  •  Autorizaciju kreditnih kartica
  •  Procesiranje naplate.
  • Povraćaj sredstava na karticu. 
  • Integraciju svih izveštaja sa već postojećim sitemom na sajtu aishaudio.com

 

Procesor kreditnih kartica eProcessingNetwork