Uspešan završetak poslovne 2016

Tags: Poslovanje

Privredno društvo Art & Logic d.o.o Leskovac je nastavilo tradicju svog predhodnika agencije SOFTWARE eXPERT i poslovnu 2016 je završilo sa pozitivnim poslovnim rezultatom.

U narednom periodu se očekuje povećanje broja zaposlenih i uvođenje novih usluga.

Nova usluga koja je u fazi realizacije je hostovanje SQL Server - baza podataka, kao i pružanje usluga muzičke post produkcije.