Zavrsen je websajt Art & Logic d.o.o na engleskom

Tags: Web Aplikacije, Orchard CMS, Poslovanje

Završen je web sajt Art & Logic d.o.o na engleskom jeziku.

Saržaj sajta možete pogledati ovde http://en.artandlogic.co.rs/

Tehnologija za izradu sajta je Orchard CMS na kome su izvršene napredne kastomizacije.