Cenovnik - Office 365, Share Point Online

Tags: Cenovnik, Office 365, Share Point

Office 365, Share Point Online - Paketi Podrške.

Sve cene su date u valuti EUR, a obračunski kurs je srednji kurs NBS na dan fakturisanja.

Usluge administriranja se naplaćuju prema zakupljenom paketu. Ukoliko uslugu nije bilo moguće pružiti preko interneta, ili ukoliko ste tržili naše prisustvo na licu mesta, vreme provedeno u putu se naplaćuje 10 EUR/sat.

Zahtevi se primaju isključivo pisanim putem (skype, e mail, fax) od strane osoba ovlašdenih za naručivanje usluga. Spisak ovlašćenih osoba za naručivanje usluga mora biti overen od strane odgovorne osobe u kompaniji naručioca.

Maksimalno prekoračenje broja sati podrške u odnosu na kupljeni paket je 100%. To znači da ukoliko imate recimo Gold paket, preko ugovorenih 8 sati možete potrošiti još 8 koji će biti naplaćeni po cenovniku. Cena dodatih sati preko onih uračunatih u paket je 16 EUR po satu (zaokruživanje utrošenog vremena na 15 minuta).

Cena sata je +50% za intervencije od 07:00 do 09:00 i 17:00 do 22:00 i +100% za noćni rad, rad vikendom i praznicima.

Paketi:

  • Neograniđena podrška putem elektronske pošte. SOFTWARE eXPERT će odgovoriti na vaš zahtev najkasnije u roku od 8 radnih sati.
  • 1 Sat besplatne telefonske podrške mesečno.
  • 2 Sata održavanja vašeg Microsoft Dynamics CRM sistema mesečno.
  • Neograniđena podrška putem elektronske pošte. SOFTWARE eXPERT će odgovoriti na vaš zahtev najkasnije u roku od 4 radna sata.
  • 1 Sat besplatne telefonske podrške mesečno.
  • 4 Sata održavanja vašeg Microsoft Dynamics CRM sistema mesečno.
  • Neograniđena podrška putem elektronske pošte. SOFTWARE eXPERT će odgovoriti na vaš zahtev najkasnije u roku od 2 radna sata.
  • 1 Sat besplatne telefonske podrške mesečno.
  • 8 Sata održavanja vašeg Microsoft Dynamics CRM sistema mesečno.