Cenovnik Usluga

Tags: Cenovnik, Windows Aplikacije, Microsoft Dynamics CRM, Scraping, SQL Server, IIS

Sve cene su date u valuti EUR, a obračunski kurs je srednji kurs NBS na dan fakturisanja.

Search Engine Optimization, Google Ads, Bing Ads i Facebook Ads 17 EUR/sat.
Amazon SEO
Programiranje za Microsoft Dynamics CRM 17 EUR/sat. Instalacija, administriranje, prilagodjavanje se naplaćuju prema izabranom paketu.

Usluge administriranja se naplaćuju prema zakupljenom paketu. Ukoliko uslugu nije bilo moguće pružiti preko interneta, ili ukoliko ste tržili naše prisustvo na licu mesta, vreme provedeno u putu se naplaćuje 10 EUR/sat.

Zahtevi se primaju isključivo pisanim putem (skype, e mail, fax) od strane osoba ovlašdenih za naručivanje usluga. Spisak ovlašćenih osoba za naručivanje usluga mora biti overen od strane odgovorne osobe u kompaniji naručioca.

Maksimalno prekoračenje broja sati podrške u odnosu na kupljeni paket je 100%. To znači da ukoliko imate recimo Gold paket, preko ugovorenih 8 sati možete potrošiti još 8 koji će biti naplaćeni po cenovniku.

Cena sata je +50% za intervencije od 07:00 do 09:00 i 17:00 do 22:00 i +100% za noćni rad, rad vikendom i praznicima.