Hosting baza podataka

Tags: Windows Aplikacije, Windows Azure, SQL Server

Korisnici naših aplikacija, više nemoraju da u svom informacionom sistemu instaliraju instancu SQL Server-a.

Baze podataka mogu biti hostovane na našim serverima. Usluga je besplatna ukoliko je vrednost aplikacije veća od 2000 EUR.

Usluga obuhvata i redovan backup podataka.